Synchronizacja kalendarza Google z Office 365

Jak zsynchronizować kalendarz Google z Outlookiem 365? To proste, wystarczy zainstalować dodatek do programu Outlook o nazwie ECO, który obsługuje programy Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 i Office 365.

ECO Szybki Start

Ten tutorial używa programu Outlook 365/Outlook 2019 w celach prezentacyjnych:

Przypis 1 : Jeśli synchronizujesz Androida z kontem Outlook, prosimy o użycie tego samego konta Google dla obydwu platform. Pozostałe kroki instalacji bez zmian.

Przypis 2: Jesli synchronizujesz iCloud/iPhone z kontem Outlook, poszczególne kroki instalacji pozostają bez zmian oprócz wyboru Profil#2 zamiast Profil#6 w podpunkcie 6. Również upewnij się, że posiadasz poprawne haslo z  haseł aplikacji twojego konta iCloud

 1. Najpierw proszę pobrać addon ECO. Ten addon jest programem komercyjnym i nie należy do pakietu oprogramowania EVO mail server.
 2. Zamknij program Outlook jeśli jest on otwarty.
 3. Uruchom EVO Collaborator dla programu Outlook w wersji 32 lub 64 bitowej.
  • Uruchom ECO setup.exe jako administrator – w przeciwnym wypadku nastąpi problem z instalacją
  • Wersja 32 lub 64 bitowa zależna jest od wersji oprogramowania Outlooka niż systemu Windows. Instalacja wersji bitowej nie odpowiadająca wersji bitowej programu Outlook spowoduje bląd, który uniemożliwi kontynuację pracy.
   How to check Office’s bit-version?
  • Podczas instalacji ECO wykryje, czy komputer posiada .NET framework 4.5.x. Jeśli żadna z wersji nie jest zainstalowana, .NET framework zostanie zainstalowany automatycznie.
 4. Otwórz program Outlook
 5. Kliknij opcję Konfiguruj Profile.
 6. Wybierz profil z lewej kolumny. Dla celów tego tutoriala użyjemy Gmaila jako przykładu.
 7. jak powyżej na zdjęciu, wprowadź swoją nazwę serwera CardDAV/CalDAV w polu Hostname a także adres email i hasło. (Dla Gmaila, nazwa serwera ma wartość domyślną, a hasło zostanie wprowadzone w okienku Oauth)
 8. W opcjach synchronizacji, możesz zmienić folder domyślny folderu Outlook poprzez kliknięcie ikony folderu po prawej stronie.
  • Domyślny folder programu Outlook dla kontaktów CardDAV – \\Outlook\Contacts
  • Domyślny folder programu Outlook dla kalendarzy CardDAV – \\Outlook\Calendar
  • Domyślny folder programu Outlook dla zadań CardDAV – \\Outlook\Tasks
 9. Kliknij przyciks TEST a pojawi się okienko Google Oauth ( Niektóre serwisy, takie jak Gmail, Outlook.com and Toodledo posiadają tą funkcję, a niektóre nie). Wprowadź hasło i kliknij Potwierdź aby kontynuować.
 10. Jeśli twoje konto Gmail posiada wiele fodlerów do przechowwyania kontaktów, kalendarzy i zadań, będziesz mógł zobaczyć ikonkę folderu obok automatycznie wykrytego adresu URL jak poniżej. Kliknij na ikonę aby wybrać foldery
 11. Po wybraniu folderów, kliknij Zastosuj i Zamknij.
 12. ECO uruchomi synchronizację Gmail-to-Outlook. Synchronizacje w przyszłości nastąpią po wystąpieniu następujących sytuacji :
  • Po zakończeniu Konfiguruj Profile
  • Podczas użytkowania programu, automatyczna synchronizacja nastąpi co 5 minut, chyba że zostanie to sprecyzowane w ustawieniach :
  • Jakakolwiek zmiana wewnątrz folderu, który jest monitorowany uruchomi synchronizację w przeciągu 7 sekund.
 13.  Dla wszstkich twoich kontaktów, kalendarzy i zadań programu Outlook, jednorazowy upload danych to twojego konta Gmail jest wymagany. PO wykonanym uploadzie, ECO zacznie monitorować owe dane i uruchomi automatyczną synchronizację w przypadku jakichkolwiek zmian
 14. Let’s start the one-time upload: By clicking either of the Browse localbuttons shown as below will open a dialogue box where the uploads will take place. (We go with uploading contacts first) Zacznijmy jednorazowe wgranie danych do Gmaila. Kliknij Przeglądaj lokalne jak poniżej aby otworzyć okienko, gdzie przesył danych nastąpi.
 15. Klinkij na swoje konto Gmail po lewej stronie. Niektóre profile będą podświetlone na czarno a niektóre na szaro.
 16. Użyj skrótu Ctrl + G aby wybrać wszystkie elementy podznaczone na szaro. Są jeszcze 2 skróty klawiszowe do twojej dyspozycji : Ctrl + A aby zaznaczyć wszystko oraz Ctrl + Baby zaznaczyć elementy podświetlone na czarno
 17. Click on O2C Outlook to Cloud Copyat the bottom. Kliknij na Kopiuj O2C Outlook do Chmury u dołu ekranu.
 18. W okienku, wybierz Profil 6 – Twoje konto Gmail i kliknij wybierz aby rozpocząć przesył danych.
 19. Kontakty zostały przeniesione i w tym momencie możemy powtórzyć punkty 14 do 18 aby wykonać te same czynności dla kalendarzy i zadań.