Synchronizace kalendáře Outlook a Google

Jak synchronizovat kalendář Google s aplikací Outlook 365? Je to snadné, stačí si nainstalovat doplněk pro Outlook s názvem ECO, podporuje Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 a Office 365.

Návod nastavení ECO

V tomto návodu používáme Outlook 2019/Office 365:

Poznámka 1: Pro synchronizaci Androidu s Outlookem použijte na obou zařízeních stejný účet Google. Postup popsaný níže je stejný.

Poznámka 2: Pro synchronizaci iPhonu a iCloud účtu s Outlookem je postup obdobný. Rozdílný je krok 6, zde vyberte Profil #2 místo Profil #6. Nezapomeňte nejdříve nastavit heslo pro konkrétní aplikaci ve vašem účtu iCloud.

 1. Klikněte na Stránku pro stahování a stáhněte ECO. Tento plugin je komerční software a není zahrnut v produktu EVO Mail Server.
 2. Ukončete Outlook, pokud je spuštěný.
 3. Spusťte zkušební verzi EVO Collaborator for Outlook ve verzi 32 nebo 64.
  • Spusťte setup.exe funkcí Spustit jako administrátor, jinak dojde k chybě při instalaci.run_as_admin_cz
  • Verze 32 nebo 64 bit záleží na verzi aplikace Outlook a není závislá na verzi Windows. Instalace špatné verze způsobí chybu a aplikace ECO nebude fungovat. Jak zjistit, zda je Office 32 nebo 64 bit?
  • Při instalaci bude zjištěno, zda máte nainstalován .NET Framework 4.5.x. Pokud nainstalován není, bude automaticky nainstalován.
 4. Spusťte Outlook.
 5. Klikněte na Nastavit profil.eco_gui_cz
 6. V levém panelu klikněte na prázdný profil. V tomto návodu použijeme Gmail.eco_config_profile_cz
 7. Jak vidíte na obrázku, na pravé straně zadejte název serveru CardDAV/CalDAV do kolonky Hostname (CardDAV/CalDAV), a také vaši emailovou adresu do Full e-mail address a heslo do Password. (Pro Gmail je název serveru již zadán a heslo zadáte do nově otevřeného okna.)
 8. V položce Možnosti synchronizace změňte výchozí složky Outlooku kliknutím na ikonku složky: (Toto nastavení propojí kontakty, kalendáře a úkoly Outlooku s Gmailem. Pokud to nechcete, ponechejte výchozí nastavení nebo název zadejte, jak chcete.)eco__assign_folders
  • Výchozí složka pro kontakty CardDAV Outlooku –
   • \\Datový soubor aplikace Outlook\Kontakty
  • Výchozí složka pro kalendáře CalDAV Outlooku –
   • \\Datový soubor aplikace Outlook\Kalendáře
  • Výchozí složka pro úkoly CalDAV Outlooku –
   • \\Datový soubor aplikace Outlook\Úkoly
 9. Klinšte na tlačítko TEST. Zobrazí se okno Google OAuth (některé služby jako Gmail, Outlook.com, Toodledo používají tento systém, jiné ho nepoužívají). Zadejte heslo a klikněte na Přihlásit se pro pokračování. Po úspěšném přihlášení toto okno zavřete.google_oauth_cz
 10. Pokud ve svém Gmailu používáte několik složek pro ukládání kontaktů, kalendářů a úkol, zobrazí se ikonka složky vedle políčka s adresou. Klikněte na tuto ikonu pro výběr více složek.eco_url_selection_cz
 11. Po výběru složek klikněte na Uložit.
 12. ECO spustí první synchronizaci Gmailu s Outlookem. Další synchronizace nastane:
  • Po uzavření okna Nastavit profil.
  • Každých 300 sekund při spuštěném Outlooku, pokud nebylo nastaveno jinak.eco_sync_counter_cz
  • Při každé změně ve složkách, které ECO monitoruje bude sycnhronizace spuštěna během 7 sekund.
 13. Pro existující kontakty, kalendáře a ůkoly je nutné prvotní nahrání na Gmail. Po nahrání bude ECO monitorovat tyto položky pro provedené změny.
 14. Spusťte prvotní nahrávání: Klikněte na jedno z tlačítek Prohlížet místní. Zobrazí se okno pro nahrání kontaktů. (V tomto příkladu nahrajeme nejdříve kontakty)eco_browse_local_cz
 15. Klikněte na váš účet Gmail v levém panelu. V prostředním panelu se zobrazí seznam položek. Některé jsou zobrazeny černě a některé jsou šedivé.eco_gray_unselect_cz
 16. Použijte klávesovou zkratku Ctrl + G pro vybrání všech položek, které jsou šedivé. Další klávesové zkratky, které můžete použít jsou Ctrl + A pro výběr všech a Ctrl + B pro výběr černých položek.eco_gray_selected
 17. Klikněte na O2C Kopírovat Outlook na cloud.eco_o2c_button_cz
 18. V zobrazeném okně vyberte Profile 6 – Gmail a klikněte na tlačítko Vybrat pro spuštění nahrávání.eco_o2c_profile_select_cz
 19. Nahrání kontaktů je dokončeno. Nyní zopakujte krok 14 až 18 pro nastavení kalendářů a úloh.synchronizace google kalendáře s outlookem
 20. Další nástroje pro synchronizaci: Sync GMX